Apusul autoturismelor cu motoare diesel

D
eși randamentul motoarelor diesel este superior motoarelor pe benzină, deși perfecționarea continuă a cestor motoare le-a făcut să prezinte fiabilitate superioară, deși datorită economicității motoarele diesel sunt tot mai dorite de către cumpărătorii de autoturisme, totuși autoturismele cu motoare diesel sunt condamnate să dispară, în special din circulația în mediul urban.

În tot mai multe țări europene se impun măsuri de descurajare a achiziției mașinilor echipate cu motoare diesel și chiar se stabilesc termene de la care autoturismele diesel vor fi interzise.

Motivațiile acestor decizii sunt toate legate de emisiile poluante generate de aceste motoare la care se identifică două probleme:

  1. Motoarele diesel elimină, prin gaze de evacuare, particule de carbon foarte fin, cu diametrul sub 1 micron. Aceste particule pătrund prin căile respiratorii și ajung în plămâni, până în zonele în care căile respiratorii se subțiază foarte mult iar acolo se blochează, obturându-le. Datorită compușilor pe care aceste particule le conțin (hidrocarburi cu potențial mare cancerigen) capacitatea plămânului scade în timp foarte mult iar probabilitatea apariției cancerului pulmonar crește foarte tare. Din această cauză în mediul urban există numeroase persoane în vârstă care au probleme respiratorii grave, procentul acestora fiind mult mai mare decât a celor din mediu rural.
  2. Și emisiile poluante gazoase ale unui motor diesel (în special oxizii de azot –NOx) au valori periculoase și anormale, foarte multe dintre acestea având în exploatare emisiile poluante de 5-6 ori mai ridicate decât valorile maxime impuse de norma europeană EURO 6.

Datorită acestor riscuri foarte mari, concretizate cu reducerea speranței medie de viață a populației din mediul urban cu cca. 5 ani comparativ cu a populației din mediul rural, tot mai multe autorități locale decid adoptarea unor termene până la care autoturismele cu motoare diesel trebuie eliminate, după aceste termene motoarele diesel ne mai având voie să fie utilizate în respectivele orașe. Soluțiile adoptate sunt diverse, însă toate conduc către eliminarea poluării din aglomerația urbană:  astfel, tot mai multe autobuze electrice se achiziționează iar numeroase orașe europene care renunțaseră la tramvaie încep să le reintroducă.

Strategia producătorilor de autoturisme este, în primul rând, trecerea spre propulsia hibridă dând posibilitatea automobilistului ca în oraș să utilizeze deplasarea electrică, iar la drumurile extraurbane se folosește motorul termic. Totodată autoturismele cu propulsie electrică sunt tot mai răspândite iar autoritățile centrale și locale din Europa le stimulează utilizarea prin toate mijloacele posibile, începând cu subvenționarea achiziției acestora, reducerea taxelor anuale sau eliminarea lor și până la înființarea unor stații de încărcare unde energia electrică este pusă la dispoziția automobiliștilor cu prețuri reduse sau în unele cazuri gratis.

Totuși chiar și așa, prețurile de achiziție a unei mașini electrice sunt mai mari decât a unei mașini cu motor convențional, din cauza prețului foarte ridicat al acumulatorilor care stochează energia electrică pe aceste mașini, acumulatori care trebuie înlocuiți dupa 8-10 ani de exploatare. Astfel valoarea acestor autoturisme se depreciază foarte repede, prețul de revânzare a mașinii uzate fiind foarte mic. Din aceste cauze răspândirea mașinilor electrice nu se face într-un ritm prea rapid.

În concluzie este previzibil apusul curând al autoturismului cu motor diesel de autoturism, în special în circulația urbană. Datorită randamentelor superioare, motoarele diesel vor fi folosite pentru aplicațiile din afara zonelor urbane precum utilaje diverse, tractoare, camioane sau mijloace de transport persoane din aceste zone.

Mașinile pe benzină vor fi și ele înlocuite treptat de mașinile electrice în special după ce vor fi dezvoltate alte soluții de stocare sau de producție a energiei electrice ca de exemplu pila de hidrogen.